09-02-2023
dodano przez Zenek Wolny
kategorie: [ Budowa magazynu ] [ Magazyny ]

Schemat magazynu obejmuje rozmieszczenie stref umożliwiających kompleksową obsługę zamówień. Bardzo istotne jest rozmieszczenie towarów na hali, w taki sposób, aby łatwo można było je zlokalizować i przekazać do wysyłki. Sprawdź, z jaki części składa się magazyn.

Strefy załadunku i rozładunku w magazynie

Niemal każdy magazyn podzielony jest na poszczególne obszary, w których dokonuje się różnych prac związanych logistyką i przechowywaniem towarów. Niektóre jego części mogą znajdować się na zewnątrz. Tak właśnie jest ze strefami załadunku i rozładunku materiałów — najczęściej znajdują się one z boku magazynu. Specjalnie wydzielony obszar umożliwia swobodne przenoszenie towarów bez konieczności przechodzenia do innych części magazynu. Strefa załadunku i rozładunku może być zintegrowana z obiektem — wtedy samochody ciężarowe ustawiają się bezpośrednio przy dokach z rampą lub takich połączonych z budynkiem. Istnieje również możliwość zorganizowania niezależnej strefy załadunku i rozładunku w sąsiedztwie hali.

Strefa przyjmowania ładunków w magazynie

W skład magazynu wchodzi również strefa przyjmowania ładunków, gdzie dokonuje się kontroli jakości towarów i sprawdza, czy nie zostały uszkodzone podczas przewożenia. Bardzo istotne jest jej odpowiednie rozmieszczenie w schemacie magazynu, ponieważ stąd produkty trafiają do przeznaczonego dla nich miejsca w strefie składowania.

Strefa magazynowania

Najważniejszą część w układzie magazynu stanowi strefa magazynowania przeznaczona tylko i wyłącznie do przechowywania towarów. Tutaj również bardzo ważną kwestią jest właściwe składowanie towarów zgodne z ich przeznaczeniem i czasem, jaki spędzą one w magazynie. Materiały mogą być umieszczane bezpośrednio na podłodze, układane w stos i bloki, a także rozlokowane na regałach.

W stosach przechowuje się produkty o wysokiej wytrzymałości i towary umieszczone w twardych opakowaniach, które nie ulegną uszkodzeniu pod naciskiem kolejnych warstw. Takie składowanie pozwala zaoszczędzić miejsce, jednak utrudnia bezpośredni dostęp do materiałów znajdujących się na niższych poziomach. Innym sposobem magazynowania towarów jest zastosowanie regałów, czyli metalowej konstrukcji złożonej z ram i belek podporowych.

Strefa kompletowania zamówień

Strefa kompletowania zamówień nie znajduje się w każdej hali, ponieważ w wielu magazynach kompletowanie ładunków wykonuje się w części składowania. Następnie towary są przekazywane do strefy wysyłkowej.

Obszar wysyłania ładunków

W strefie wysyłania ładunków towary są pakowane. Może być ona również przeznaczona do gromadzenia materiałów do przeładunku, które po umieszczeniu ich na pojazdach ciężarowych zostaną wysłane bezpośrednio do klientów lub miejsc dystrybucji.

Budowa magazynu obejmuje także obszar, gdzie znajdują się biura i pomieszczenia socjalne dla pracowników. W zależności od wielkości hali niektóre obszary magazynu mogą być zintegrowane. Jednak wydzielenie osobnych stref odpowiedzialnych za poszczególne etapy wysyłki znacznie usprawnia pracę na hali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *