16-04-2020
dodano przez Kamil Nieśmiłowicz

Magazyny występują w różnych rodzajach. Możemy je podzielić na kilka typów, które różnić się będą parametrami i funkcjami, do pełnienia których są wykorzystywane.

Rodzaje magazynów ze względu na funkcje

Jedną z cech, którą magazyny mogą się między sobą różnić, są funkcje, jakie pełnią. Możemy wyróżnić między innymi magazyny dostawcze, w których gromadzi się, kompletuje i wydaje towary w określonej kolejności. Magazyny produkcyjne lub przemysłowe to magazyny zaopatrzenia dla fabryk. W magazynach rozdzielczych gromadzone są towary od różnych producentów w celu kompletowania asortymentu dla handlu detalicznego. Magazyny przeładunkowe, znajdujące się w portach i stacjach węzłowych, służą do przechowywania towarów przeznaczonych do przeładowania z danego środka transportu do innego.

Magazyny kontenerowe to takie, do których przewoźnik dostarcza i odbiera kontenery. W magazynach celnych towary są magazynowane do czasu, gdy zostaną zwolnione przez służbę celną. Pod opieką służb celnych znajdują się magazyny konsygnacyjne, w których składowane materiały należą do dostawcy do momentu ich wydania.

wózek widłowy w magazynie

Rodzaje magazynów ze względu na konstrukcję

Innym kryterium, według którego można różnicować magazyny, jest ich konstrukcja. Magazyn otwarty to po prostu plac. Jest to najtańszy w utrzymaniu typ magazynu, bo nie wykorzystuje się żadnego budynku, ale ponieważ materiały w tym przypadku składuje się na otwartym powietrzu, można w ten sposób przechowywać jedynie te, które są odporne na działanie warunków atmosferycznych. Do magazynów otwartych często należą składy materiałów budowlanych lub kontenerów transportowych.

Magazyn półotwarty to wiata. Może ona być zaopatrzona w ściany, ale nie może ich być więcej niż trzy. Ten typ magazynu jest wykorzystywany do składowania towarów wymagających stałego przepływu powietrza, a także odpornych na temperaturę, ale nie na inne czynniki atmosferyczne (deszcz, śnieg itp.) i z tego powodu wymagających zadaszenia. Do takich towarów należy na przykład cement i wyroby ceramiczne.

Magazyn zamknięty to klasyczna zabudowana hala. Tutaj składuje się te towary, które nie są odporne na warunki atmosferyczne, oraz takie, które należy przechowywać przy spełnieniu odpowiednich warunków, na przykład dotyczących określonej temperatury lub wilgotności.

Wyróżniamy też magazyny specjalne, które spełniają dodatkowe wymogi dostosowane do przechowywanych w nich towarów. Są to na przykład chłodnie, magazyny do składowania materiałów niebezpiecznych, oraz takie, w których utrzymana jest odpowiednia atmosfera, na przykład sprzyjająca dojrzewaniu owoców.

Rodzaje magazynów ze względu na sposób składowania towarów

Większość magazynów przeznaczona jest do składowania towarów spaletyzowanych, ale istnieją też inne, na przykład silosy do przechowywania towarów sypkich, albo magazyny w formie zamkniętych zbiorników do przechowywania substancji płynnych.

Magazyny zamknięte dzieli się ze względu na wysokość składowania. Magazyny niskiego składowania mają wysokość do 4,2 m, średniego składowania od 4,2 do 7,2 m, a wysokiego składowania od 7,2 do 25 m.

tematyka: , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *