06-04-2020
dodano przez Adam Jóźwik

Budowa magazynu wiąże się z wieloma formalnościami, zanim przystąpi się do konkretnych prac. Konieczne jest uzyskanie stosownych dokumentów, w tym pozwoleń, by rozpocząć budowę hali magazynowej. To wszystko jest oczywiście czasochłonne, ale niezbędne, by ruszyć z pracami. O co należy więc zadbać przy budowie magazynu?

Budowa magazynu – od czego zacząć?

Budowa magazynu wiąże się z przygotowaniem wielu dokumentów. Po zakupie działki pod inwestycję konieczne jest przygotowanie projektu, który będzie dopasowany do możliwości terenu, a przy tym spełni oczekiwania klienta pod względem parametrów hali, jej powierzchni, wysokości, parametrów użytkowych itp.

Konieczne jest równie z uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tym celu należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy. Wymagane jest podanie informacji o powierzchni zabudowy, wysokości hali, przeznaczeniu, trzeba też dołączyć kopię mapy zasadniczej. Szerzej pozwolenia budowlane wymienia i opisuje strona www.SuperBudowlani.pl, warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, zanim rozpocznie się planowaną budowę.

Nie w każdym przypadku konieczne jest staranie się o decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli działka, na której ma stanąć magazyn, jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas nie jest to potrzebne. Niezbędne jest jednak udanie się do określonego ze względu na lokalizację wydziału urbanistyki w celu uzyskania wypisu i wyrysu z planu miejscowego.

Magazyn

Przyłącza na działce

Jeśli działka nie jest uzbrojona, należy zadbać o wykonanie odpowiednich przyłączy. W tym celu trzeba wnioskować o wydanie warunków technicznych. Konieczne jest zgłoszenie do firm, które będą świadczyć usługi dostawcze, czyli do przedsiębiorstw energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych. We wnioskach należy uwzględnić nie tylko szczegóły dotyczące budowy, niezbędne jest też określenie zapotrzebowania np. na wodę.

Decyzja środowiskowa

Budowa magazynu wiąże się ze staraniami o wydanie decyzji środowiskowej. Ma ona na celu ocenę, czy postawienie na działce takiego obiektu nie będzie ze szkodą dla środowiska. Konieczne jest pozyskanie opinii od organu sanitarnego, właściwego dyrektora ochrony środowiska, zarządu gospodarki wodnej. Wydana decyzja może być pozytywna, negatywna lub zawierająca sugerowane zmiany.

Projekt budowlany magazynu i pozwolenie na budowę

Projekt budowlany to zadanie dla architekta. Musi on spełnić szereg wymagań, które są konieczne do postawienia takiego budynku. Przede wszystkim są to przepisy ochrony przeciwpożarowej i sanitarnej, zagwarantowane musi zostać bezpieczeństwo i higiena pracy. Z pozytywnie zaopiniowanym projektem budowlanym można starać się już o pozwolenie na budowę hali. Zrobić to należy we właściwym urzędzie. Jeżeli jakieś dokumenty nie zostaną dołączone do wniosku, wówczas inwestor musi uzupełnić braki formalne. Na wydanie decyzji można czekać nawet 2 miesiące od daty przyjęcia wniosku. Jest to jednak niezbędne, by rozpocząć legalnie budowę.

tematyka: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *