28-09-2019
dodano przez Kamil Nieśmiłowicz

W wielu działalnościach niezbędny jest magazyn. Jak dobrać go do rodzaju prowadzonej działalności?

Rodzaje magazynów ze względu na funkcje

Magazyny można podzielić ze względu na funkcje, jakie pełnią. Magazyny celne służą do magazynowania towarów do czasu zwolnienia przez służbę celną. Pod opieką służb celnych znajdują się też magazyny konsygnacyjne – materiały w nich składowane należą do dostawcy do momentu wydania ich z magazynu. W magazynach dostawczych gromadzi się, kompletuje i wydaje towary w określonej kolejności.

Magazyny produkcyjne i przemysłowe to magazyny zaopatrzenia, półfabrykatów lub gotowych wyrobów. W magazynach rozdzielczych gromadzi się towary pochodzące od różnych producentów i kompletuje asortyment dla handlu detalicznego. Magazyny przeładunkowe natomiast, ulokowane w portach i na stacjach węzłowych, to miejsca, w których przechowuje się towary przeznaczone do przeładowania z jednego środka transportu na drugi.

Rodzaje magazynów ze względu na konstrukcję

Ze względu na konstrukcję budynku magazynowego wyróżniamy kilka rodzajów. Magazyn otwarty to po prostu plac na zewnątrz. Ten typ magazynu jest zdecydowanie najtańszy w utrzymaniu, ale nadaje się do składowania jedynie tych towarów, które są odporne na działanie warunków atmosferycznych, na przykład kontenerów transportowych lub materiałów budowlanych.

Magazyn półotwarty to wiata zaopatrzona w nie więcej niż trzy ściany. Służy do składowania towarów wymagających ciągłego przepływu powietrza, albo takich, które są odporne na temperaturę, ale nie na inne warunki atmosferyczne. Przykładowe towary składowane w magazynach półotwartych to worki z cementem i wyroby ceramiczne.

Magazyn zamknięty to w pełni zabudowana hala magazynowa. Towary, jakie się w nim składuje, są nieodporne na warunki atmosferyczne i wymagają spełnienia odpowiednich warunków przechowywania, takich jak określona wilgotność czy kontrolowana temperatura powietrza.

Możemy wyróżnić jeszcze magazyny specjalne, które spełniają dodatkowe wymogi związane z towarami, które są w nich przechowywane. Są to na przykład magazyny do przechowywania niebezpiecznych materiałów oraz chłodnie i magazyny wymagające odpowiedniej atmosfery.

hala na magazyn

Jak wybrać magazyn ze względu na lokalizację?

Przy wyborze magazynu lokalizacja powinna być jedną z najistotniejszych kwestii branych pod uwagę. To od niej zależy możliwości dystrybucji i odbioru składowanych towarów. W przypadku firmy obsługującej klientów lokalnych albo prowadzącej sprzedaż wysyłkową tylko na niewielką skalę najlepiej wybrać magazyn zlokalizowany niedaleko od głównej siedziby firmy. Inaczej jest w przypadku dużych firm, które obsługują klientów z całej Polski lub nawet poza jej granicami. W takim wypadku najdogodniej jest wybrać magazyn zlokalizowany w pobliżu autostrad i większych węzłów komunikacyjnych.

Warto też zwrócić uwagę na otoczenie magazynu – czy w pobliżu nie ma zlokalizowanych innych hal magazynowych? W takiej sytuacji i przy wąskiej drodze dojazdowej, może się okazać, że przepustowość drogi jest zmniejszona, co będzie utrudniać pracę magazynu.

Jak wybrać magazyn ze względu na jego zadania?

Już na etapie decyzyjnym trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak powinien wyglądać układ magazynu, by praca mogła przebiegać bez utrudnień podczas ładunku i rozładunku towaru. Trzeba też zastanowić się nad niezbędnym wyposażeniem magazynu i nad tym, czy powierzchnia spełnia wymogi konieczne, by zapewnić płynność logistyczną.

tematyka: , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *