30-08-2019
dodano przez Adam Jóźwik
kategorie: [ Budowa magazynu ]

Proces utrzymania ruchu ma szczególne znaczenie w firmach produkcyjnych. Kiedy jakaś maszyna nie działa, pojawia się przestój, a czasami dochodzi do zatrzymania procesu produkcyjnego, co generuje straty. Wdrożenie odpowiednich systemów ma usprawnić utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie, minimalizując ryzyko awarii i zapewniając maksymalną efektywność maszyn. Jak więc poprawić proces utrzymania ruchu w firmie?

Czym jest utrzymanie ruchu?

Utrzymanie ruchu jest szczególnie istotne w firmach produkcyjnych. Ma ono na celu wykonywanie bieżących czynności, które zapewnią odpowiednią pracę maszyn i zmniejszą ryzyko awarii. Bardzo ważne jest również podjęcie działań prewencyjnych, by zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzenia. W zakresie usług utrzymania ruchu wymienia się między innymi usuwanie awarii, okresowe przeglądy, konserwacje, ocenę stanu technicznego urządzeń i usprawnienie procesu produkcji.

Metody usprawniające proces utrzymania ruchu

Kierownicy, liderzy oraz pracownicy produkcji mogą wziąć udział w kursach przygotowujących do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa w tym zakresie. Utrzymanie ruchu jest jednym z wielu zagadnień poruszanych na szkoleniach Constant Growth, na których omawiany jest system TPM.

Co to jest TPM?

TPM, czyli Total Productive Maintenance to jedna z metod lean management (koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, która powstała na bazie Systemu Produkcyjnego Toyoty). Celem TPM jest zapewnienie jak największej efektywności maszyn i urządzeń oraz wydłużenie okresu ich eksploatacji przez odpowiednią konserwację, przeglądy i działania prewencyjne. TPM można różnicować w dwóch obszarach – ludzi i maszyn.

TPM w kontekście pracowników

TPM w kontekście osób oznacza zwiększanie efektywności poprzez szkolenie pracowników odnośnie wiedzy o danych maszynach i możliwych awariach. System ten ma wzmocnić poczucie odpowiedzialności osób pracujących w przedsiębiorstwach, nauczyć interpretowania niespodziewanych sytuacji i podejmowania odpowiednich decyzji. Pracownicy powinni poznać dobrze maszyny i urządzenia, aby w porę móc zareagować. To może wyeliminować problemy w procesie utrzymania ruchu.

Zebranie przy stole

TPM w kontekście maszyn

Zakup nowych maszyn nie jest jedynym rozwiązaniem, które usprawni proces utrzymania ruchu. Przyczyni się to bowiem do zwiększenia kosztów. Lepiej więc skupić się na poprawie efektywności poprzez regularne przeglądy i serwisowanie.

Filary TPM

TPM opiera się na kilku filarach. Wśród nich wyróżnia się ciągłe doskonalenie, autonomiczne utrzymanie ruchu, planowe utrzymanie ruchu, szkolenia, wczesne planowanie utrzymania ruchu, utrzymanie jakości.

Wielkie straty wg TPM

W systemie TPM wymienia się kilka wielkich strat. Są to awarie, straty powstałe podczas przygotowań urządzeń do pracy, nastawienia i przezbrojenia, funkcjonowanie urządzeń na zwolnionych obrotach, bezczynność maszyn i małe przestoje, braki jakościowe. Miernikiem skuteczności działań TPM jest wskaźnik OEE, czyli Całkowita Efektywność Wyposażenia. Rezultaty OEE uzależnione są od takich parametrów jak dostępność, wydajność oraz jakość.

Chcą usprawnić proces utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie, warto zdecydować się na warsztaty oparte na systemie TPM. Uczestnicy takich szkoleń zyskają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną, którą będą mogli wykorzystać w firmie.

tematyka: , , ,

Jedna myśl nt. „Jak usprawnić proces utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie?

  1. Robercik

    Teraz korzystać można z tak doskonałych programów, które same utrzymają prawidłowy ruch w przedsiębiorstwie. Są piekielnie drogie, ale uważam, że warto je wdrożyć.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *