11-03-2018
dodano przez Adam Jóźwik
kategorie: [ Magazyny ]

Przedsiębiorcy czy klienci indywidualni, którzy myślą o wynajmie lub zakupie magazynów, często nie zdają sobie sprawy z tego, ile czynników należy wziąć pod uwagę podczas ich wyborze. Na początku jednak warto zdobyć informacje na temat rodzajów magazynów, ponieważ od tego zależy ich przeznaczenie oraz zastosowanie.

Podział magazynów ze względu na rozwiązania techniczno-budowlane

Podstawowym kryterium podziału magazynów jest typ zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych. Z tego względu magazyny dzieli się na otwarte, półotwarte, zamknięte oraz specjalne.

Magazyn otwarty to miejsce (plac) w którym składowane są produkty. Możliwe jest przechowywanie w ten sposób wyłącznie towarów/materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Najczęściej w ten sposób magazynuje się kontenery oraz wytrzymałe materiały budowlane. Tzw. place składowe są też najtańsze.

Magazynem półotwartym nazywane są wiaty, zasieki czy zbiorniki, które mogą mieć charakter tymczasowy (nie są na stałe związane z gruntem). W magazynie półotwartym co najmniej jeden bok konstrukcji musi być odsłonięty. Ten sposób składowania towarów jest stosowany w przypadku produktów, które potrzebują stałego przepływu powietrza, lecz które jednocześnie należy chronić przed deszczem/śniegiem – takie warunki muszą być spełnione m.in. podczas przechowywania wyrobów ceramicznych.

Magazyny zamknięte to zabudowane z każdej strony budowle, które chronią przed oddziaływaniem szkodliwych czynników atmosferycznych oraz zapewniają odpowiednią temperaturę czy wilgotność. Dodatkowo ten rodzaj konstrukcji dzieli się na naziemne lub podziemne.

Natomiast magazyny specjalne wyróżniają się tym, że zapewniają odpowiednie, ściśle określone warunki składowania. Najczęściej są to chłodnie, magazyny owoców, a nawet paliw, gdzie stale musi być utrzymana optymalna temperatura, wilgotność oraz inne parametry, specyficzne dla danego typu towaru.

 

Podział magazynów ze względu na wysokość składowania

Każdy z tych rodzajów magazynów, oprócz otwartego, można jeszcze dodatkowo podzielić ze względu na wysokość składowania. Do 4,2 m mówi się o obiektach niskiego składowania, od 4,2 do 7,2 o magazynach średniego składowania, natomiast konstrukcje mające od 7,2 do 25 m są przeznaczone do wysokiego składowania.

Podział magazynów ze względu na funkcję

Kolejnym kryterium, przy pomocy którego dokonuje się podziału miejsc do składowania towarów, jest pełniona funkcja. Wyróżnia się m.in. magazyny długoterminowego składania, celne, kontenerowe, dostawcze, konsygnacyjne (w nich przechowywane są towary, których właścicielem jest dostawca i mają zostać wydane na konkretny adres), produkcyjne, prywatne (służące np. do przeprowadzek), przedmontażowe, przemysłowe i publiczne.

Magazyny można dzielić również ze względu na szczeble magazynowania (np. centralne i lokalne) oraz stan skupienia ładunków (dostępne są specjalne zbiorniki do produktów w stanie ciekłym czy silosy dla sypkich towarów). Dlatego przed wyborem konkretnego magazynu należy dokładnie zapoznać się z jego charakterystyką, aby mieć pewność, że spełni wszystkie oczekiwania.

tematyka: , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *