13-06-2019
dodano przez Kamil Nieśmiłowicz

Żeby zrealizować jakąkolwiek budowlaną inwestycję, trzeba poczynić najpierw odpowiednie przygotowania. Zanim wybudujemy magazyn, trzeba się więc zastanowić nad tym, jakie prace geotechniczne mogą być niezbędne.

Czym są roboty geotechniczne?

Roboty geotechniczne to prace wykonywane przed rozpoczęciem budowy, mające na celu poznanie jakości gruntu, na którym będzie odbywać się budowa, a także ewentualne poprawienie tej jakości, jeżeli nie odpowiada ona potrzebom. Dokonuje się więc oceny zdatności gruntu pod kątem zamierzonych prac, a następnie – jeśli sytuacja tego wymaga – dostosowuje się jego właściwości do wymaganych przy danym rodzaju budowy standardów. Takie prace mogą przybrać różną formę – roboty geotechniczne wymienia firma Keller. Które z tych prac mogą być użyteczne, jeśli zamierzamy wybudować magazyn?

To zależy przede wszystkim od tego, na jakim gruncie zamierzamy go wybudować. Prace geotechniczne są bowiem ściśle związane właśnie z rodzajem podłoża – mają przecież służyć poprawie jego jakości. Dlatego przed zrobieniem odpowiednich badań trudno byłoby powiedzieć, które z tych prac będzie trzeba wykonać. Możemy jedynie wskazać, jakie mogą okazać się potrzebne.

wnętrze magazynu

Badania geotechniczne

Pierwszą z prac geotechnicznych, jakie się wykonuje w przypadku budowy, są badania gruntu. To, jakie konkretnie trzeba będzie wykonać, zależy od rodzaju budynku, jaki ma w tym miejscu stanąć, i jego kategorii geotechnicznej. Zastanówmy się więc, jakie cechy będzie miał nasz planowany magazyn, by wiedzieć, do której kategorii go zaliczyć.

Pierwsza kategoria obejmuje budowlane obiekty o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Do tej kategorii zaliczają się między innymi jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze. Budowa takich obiektów wymaga sporządzenia opinii geotechnicznej. Jeżeli opisane w niej warunki gruntowe okażą się złożone czy też skomplikowane, projektant może nakazać dodatkowo wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego.

Druga kategoria to obiekty posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, które wymagają ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych. Kategoria trzecia obejmuje między innymi obiekty posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych i obiekty nietypowe, niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych.

Zagęszczanie dynamiczne

Jeżeli badania geotechniczne wykażą, że grunt wymaga wzmocnienia, można przeprowadzić zagęszczanie dynamiczne. Polega ono na tym, że grunt poddaje się sekwencyjnym uderzeniom o dużej energii – dźwig upuszcza na podłoże ubijak o dużej masie ze znacznej wysokości. Na skutek tego działania ziarna gruntu przemieszczają się i zostają lepiej upakowane.

Dynamiczna wymiana gruntu

Inny rodzaj ubijaków służy do wykonywania kolumn kamienno-żwirowych. Metodę wzmacniania gruntu przez formowanie kolumn z kruszywa, nazywa się też wibrowymianą. Na początek za pomocą ubijaka formuje się krater w podłożu, do którego następnie wsypuje się grubo-okruchowy materiał o twardej strukturze. Materiał ten ubija się znów ubijakiem, dzięki czemu formuje on kolumnę.

Geodreny

Tę pracę geotechniczną wykonuje się w przypadku silnie nawodnionych gruntów spoistych i organicznych. Szczególne zastosowanie geodreny znajdują dla obiektów inżynierskich o dużej powierzchni. Elementy te zbudowane są z geowłókniny filtracyjnej i syntetycznego rdzenia. Przyśpieszają one konsolidację takich kłopotliwych gruntów.

tematyka: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *