09-11-2022
dodano przez Wojtek Stambulski

Proces magazynowania towarów jest jednym z kluczowych elementów przy obsłudze większej ilości towarów. Powinien o tym pamiętać każdy przedsiębiorca, ale również konsument szczególnie dlatego, że proces ten w swojej teorii nie jest aż tak skomplikowany. Warto więc poświęcić chwilę i dowiedzieć się jak powinien wyglądać proces magazynowania towarów.

Jaka jest definicja procesu magazynowania towarów?

Mówiąc najkrócej, magazynowanie towarów jest ich przechowywaniem w określonym miejscu i przez określony czas. Rozkładając jednak tę definicję na czynniki pierwsze, widać, że każdy z tych elementów opiera się na innym działaniu. Aby coś przechować w danym miejscu, najpierw dany towar należy tam dostarczyć. Rozplanowanie czasowe również jest tu bardzo istotne, szczególnie przy większych magazynach.

Systemy magazynowania mogą się od siebie różnić, ale w założeniu każdy z nich opiera się na czterech fazach. Oznacza to, że na proces magazynowania składa się przyjęcie ładunku, składowanie, kompletacja i wydanie. Są to kroki, które mogą okazać się niezbędne, niezależnie od wielkości magazynu. Proces magazynowania towarów jest istotny, ponieważ może on usprawnić pracę całej firmy. Dokładne zalety oraz to, po co magazynować towary, opisane zostały na stronie fracht.pl, gdzie firma transportowa uchyla rąbka tajemnicy, w kwestii pomocnej przy planowaniu całego procesu transportowego.

Pierwsza faza procesu magazynowania towarów

Początkiem tego, jak przebiega proces magazynowania, powinno być przyjęcie towaru. Jest to moment kluczowy, ponieważ właśnie podczas niego dostarczany jest do magazynu nowy ładunek. W zależności od panującej w magazynie sytuacji istotne jest tutaj, aby odpowiednio przygotować konieczne sfery magazynowe. Biorąc pod uwagę napięty grafik dostaw, warto dopilnować, aby sfera przyjęcia była gotowa na przychodzący ładunek. Takie działanie może obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia przestoju.

Druga faza procesu magazynowania towarów

Magazynowanie towarów można również określić fazą właściwą całego procesu. Określenie to zawiera w sobie dostarczenie ładunku do przypisanej mu lokalizacji w magazynie oraz cały okres składowania. Faza druga jest również najbardziej strategicznym elementem całego procesu magazynowania towarów. Układ ładunków należy bowiem zaplanować, biorąc pod uwagę ich rodzaj czy datę przydatności do spożycia.

Dobrym przykładem procesu magazynowania, który został dobrze zaplanowany, może być odpowiednie rozmieszczenie oraz oznaczenie towarów niebezpiecznych. Oznacza to na przykład zwrócenie uwagi na masę całkowitą ładunku oraz nośności regałów. Dodatkowo składowanie towarów powinno zakładać jak najmniejszą wymaganą trasę załadunku oraz rozładunku.

Trzecia faza procesu magazynowania towarów

Kiedy okres składowania dobiegnie końca, towar należy przygotować do załadunku. Zwiezienie ładunków (często różnego typu) w jedno miejsce, z którego łatwo będzie je załadować do transportu, nazywamy kompletacją. Dobrze przeprowadzona powinna zakładać sprowadzenie towarów na miejsce w możliwie najkrótszym czasie. Skompletowany towar nie powinien również przeszkadzać przy procesie przyjęcia towaru. Warto więc, aby wyznaczone były odpowiednie sfery magazynowe, przeznaczone właśnie do kompletacji.

Czwarta faza procesu magazynowania towarów

Ostatnim krokiem procesu magazynowania jest załadowanie towarów do odpowiedniego środka transportu, czyli wydanie ładunku. Jest to zwieńczenie całego procesu, poprawne jego przeprowadzenie może pokazać, jak bardzo skrupulatny jest cały proces magazynowania w danej firmie. Wydanie towaru na czas jest bowiem najważniejszym elementem magazynowania i celem, do którego często dążą najlepsze firmy logistyczne.

Chcąc podsumować to, czym jest proces magazynowania towarów, najłatwiej podzielić go na cztery części. Po pierwsze ładunek należy poprawnie przyjąć, pilnując, aby nie zablokował on pracy całego magazynu. Następnie przychodzi czas na kluczową fazę magazynowania, czyli doprowadzenie ładunku do wyznaczonego miejsca i bezpieczne jego przechowanie. Po określonym czasie następuje faza kompletacji, czyli sprawnego zebrania określonego w zamówieniu ładunku i dostarczenia go do punktu zbiorczego. Fazą ostateczną jest natomiast wydanie towaru, czyli bezpieczne załadowanie całego zamówienia do określonego środka transportu.

2 myśli nt. „Jak powinien wyglądać proces magazynowania towarów?

  1. Okton

    Świetny artykuł, wielki plus za opisanie wszystkich faz po kolei, można sobie usystematyzować wiedzę, którą przecież każdy ma 😀

    Odpowiedz
  2. Roda

    Wiedziałem, że magazynowanie to skomplikowany proces logistyczny, ale nie spodziewałem się, że na tyle by dzielić to na konkretne fazy…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *