Postanowienia ogólne

1. Aby móc w pełni użytkować bloga topmagazyny.pl oraz dodawać w nim treści, konieczne jest nieodpłatna rejestracja w serwisie.
2. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją zapisów określonych w regulaminie.
3. Zabronione jest kopiowanie i przedrukowywanie tekstów zamieszczonych na topmagazyny.pl, co określone zostało w art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Złamanie powyższego zakazu skutkuje powiadomieniem organów ścigania.
4. Osoba publikująca artykuł jest za niego w pełni odpowiedzialna. Właściciel bloga topmagazyny.pl nie odpowiada za szkody, jakie mogą wyniknąć z wykorzystania treści zamieszczonych na serwisie.
5. Autor publikacji oświadcza, że ma całkowite prawa autorskie do publikowanego tekstu na stronie.
6. Felietony zamieszczane na blogu nie mogą być umieszczane na odrębnych serwisach ani przed, ani po opublikowaniu ich na topmagazyny.pl.
7. Artykuły, które nie spełniają wymogów, mogą zostać odrzucone. Właściciel bloga ma prawo do odmowy ich publikacji bez konieczności przedstawienia konkretnego powody odmowy.
8. Na stronie topmagazyny.pl obowiązuje ograniczenie odpowiedzialności właściciela serwisu. Zakłada się, że Czytelnik wie, że serwis ma styl informacyjno-rozrywkowy tak jak i zamieszczane na nim publikacje. Nie przedstawiają one rad ani zaleceń do postępowania w określonych sytuacjach. Dodawane artykuły prezentują wyłącznie opinie ich autorów.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczonych pod artykułami.

Publikowanie artykułów na witrynie

1. Treść publikacji powinna być zgodna z zasadami polskiej gramatyki i ortografii. Teksty z widocznymi pomyłkami nie będą publikowane.
2. Zawartość tekstu musi mieć charakter informacyjny lub rozrywkowy i być interesująca dla czytelników.
3. Każdy opublikowany artykuł musi być niepowtarzalny, interesujący i czytelny dla internautów.
4. Publikowane artykuły muszą mieć minimum 2,5 tysiąca znaków bez odstępów.
5. W tekście możliwe jest zamieszczenie nie więcej niż 1 linka w formie URL lub brand.
6. Opublikowany tekst i linki prowadzące do zewnętrznych witryn nie powinny zawierać treści niezgodnych z prawem i przeznaczonych dla dorosłych.
7. Każda publikacja powinna mieć obrazek. Fotografia nie może łamać wytycznych Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.