Archiwa tagu: rynek magazynowy w polsce

Rynek magazynowy w Polsce – I kwartał 2013 roku

Po koniec marca 2013 roku trwała budowa aż 240 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, przy czym jej 70 % było już zarezerwowane na poczet wynajmu. Warto jednak nadmienić, iż do tego momentu oddano do użytku prawie 130 m2 magazynów, co jest dużo mniejszą wartością w porównaniu do I kwartału 2012 roku. Jednakże nadal na terenie Polski w tym pierwszym okresie tego roku znajdowało się aż 10,2 % niewynajętej powierzchni magazynowej. Wobec tego przedsiębiorstwa dotąd jeszcze niezdecydowane mogą liczyć na szeroki wybór wśród aktualnych ofert. Szczególnie, że nie odnotowano wzrostu cen czynszu za wynajem magazynów.

Największą podaż powierzchni magazynowej w I kwartale 2013 roku odnotowano na terenie miasta Warszawy, Poznania, a także Polski Centralnej oraz rejonu Górnego Śląska. Na ten czas w Warszawie podaż osiągnęła poziom 2,6 mln metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, z czego 56 tys. m2 było aktualnie w budowie. Po względem zasobności powierzchni magazynowej w Polsce zaraz za Warszawą znajduje się Górny Śląsk, który dysponuje magazynami o łącznej wielkości 1,4 mln m2. Jakkolwiek zasobność tego regionu zostanie wkrótce powiększona o kolejne 35 tys. m2. Nie inaczej sytuacja wygląda w Polsce Centralnej, gdzie dotychczasowy 1 mln m2 powierzchni magazynowej zwiększy się o następne, niemal 20 tys. metrów kwadratowych. Z kolei w Poznaniu dostępna powierzchnia magazynowa sięgnęła pułapu 900,5 tysięcy m2, przy czym kolejne magazyny są nadal w trakcie budowy.

Nie inaczej wygląda sytuacja jeżeli chodzi o popyt na powierzchnię magazynową w Polsce. W pierwszej części bieżącego roku prym wiodły regiony miasta Warszawy, Centralnej Polski, Górnego Śląska i Poznania. W stolicy naszego kraju do końca marca 2013 roku zanotowano 38 umów na wynajem długoterminowy magazynów o całkowitej wielkości aż 150 tysięcy m2. Drugie miejsce w rankingu popytu na powierzchnię magazynową zajmuje Górny Śląsk, gdzie wynajęto w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku aż 58 tysięcy m2. Co prawda w Centralnej Polsce wolumen transakcji wyniósł zaledwie 9 %, niemniej jednak nie zanotowano żadnego spadku w stosunku do IV kwartału 2012 roku. Odwrotnie ta kwestia wygląda w Poznaniu, gdzie popyt znacząco zmalał i znaleziono zainteresowanych jedynie na 43 tysiące metrów kwadratowych powierzchni magazynowej.

Podsumowując zarówno podaż, jak i popyt maja zdecydowany wpływ na aktualne stawki czynszu za 1 metr kwadratowy powierzchni magazynowej. Powyższe dane stanowią jedynie potwierdzenie dla wyników badań rynku, że czynsze pozostały bez zmian. Jeżeli jednak zapowiadany wzrost popytu na wynajem magazynów w Polsce będzie miał miejsce, wynajmujący będą mogli liczyć na obniżkę czynszu. O ile nie zwiększy się ilość niewynajętych powierzchni magazynowych w naszym kraju. Wówczas stawki czynszowe mogą być nadal nie zmienione. Z tego też powodu można przypuszczać, że wzrośnie zainteresowanie wynajmem magazynów o niewielkiej powierzchni w różnych obszarach kraju.

Rynek magazynowy w Polsce niepodatny na kryzys

Deweloperzy powierzchni magazynowej na wynajem w Polsce są zgodni w stwierdzeniu, że ich branża stale się rozwija i kryzys gospodarczy na tę chwilę ich nie dotyka. Wynika to prawdopodobnie ze strategicznego położenia naszego kraju w centralnej części kontynentu europejskiego, które wpływa nie tylko na doskonałą dystrybucję towarów na terenie Polskie, ale także w obrębie Europy.

Zainteresowanie magazynami na wynajem przez zagraniczne firmy w bieżącym roku jest dużo wyższe niż minionych latach. Nie inaczej sprawa ta wygląda jeśli chodzi o popyt na powierzchnie magazynowe wśród rodzimych przedsiębiorstw. Prawdopodobnie firmy w celu zminimalizowania kosztów transport towarów decydują się po pierwsze na dywersyfikację lokalizacji swych powierzchni magazynowych, a ponadto nierzadko zgadzają się na podpisywanie umów długookresowych, jeżeli tylko na to mieć wpływa na możliwość negocjacji stawki czynszowej za wynajem.

Wzrost popytu na powierzchnie magazynowe do wynajęcia jest pozytywnym sygnałem dla tych przedsiębiorstw, które dopiero wynajem magazynu mają w planach. Taka sytuacja może spowodować spadek cen czynszu oraz możliwość negocjowania dla firmy innych równie korzystnych warunków najmu powierzchni do składowania towarów.

Największą zaletą dostępnych powierzchni magazynowych w Polsce jest ich wysoki standard. Deweloperzy mają świadomość, że mino kryzysu finansowego w różnych sektorach gospodarki przedsiębiorstwa nadal chcą utrzymywać najwyższą jakość swych produktów. Nowoczesne magazyny do wynajęcia wspomagają realizację tego celu poprzez instalowanie wysokotechnologicznych narzędzi wspomagających.

W tym roku ma powstać kolejnych kilkaset tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni magazynowej, co jest niejako dowodem na to, że sytuacja rynku magazynowego w Polsce jest niezwykle stabilna. Obecnie nie tylko liczą się takie lokalizacje jak Warszawa, Górny Śląsk czy Centralna Polska, ale także zauważa się zwiększanie powierzchni magazynowej na Pomorzu oraz na terenie województwa dolnośląskiego. Niezwykle istotne znaczenie dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw mają takie lokalizacje jak Kraków, bądź ostatnimi czasy także wschodnia część kraju. Zdecydowanie sprzyja temu niezwykle szybki rozwój infrastruktury drogowej w Polsce, dzięki której jest możliwe transportowanie towarów w najróżniejsze jej krańce. Ten element miał zapewne duże znaczenie dla aktualnego stabilnego stanu rynku magazynowego w tym kraju.

Reasumując pomimo wzrostu cen gruntów budowlanych można liczyć, że wolumen dostępnych powierzchni magazynowych w Polsce będzie stale wzrastać. Natomiast utrzymujące się obecnie na tym samym poziomie stawki czynszowe stanowią swego rodzaju komunikat, że ta branża jest stabilna i odporna na ogólnie panujący na świecie kryzys gospodarczy, który dotyka także wiele firm pochodzących z naszego kraju.