Archiwa autora: Adam Jóźwik

Koparka na budowie

Roboty geotechnicze związane w budową magazynu – jakie zwyczajowo są wykonywane?

Podczas budowy magazynu często konieczne jest zastosowanie różnego rodzaju robót geotechnicznych, by poprawić parametry gruntów, wyrównać osiadanie czy zwiększyć sztywność podłoża. Takie prace są niezbędne do tego, by zapewnić prawidłowe i bezpieczne postawienie magazynu na danym terenie. Jakie roboty geotechniczne są najczęściej wykonywane w przypadku budowy obiektów magazynowych?

Roboty geotechniczne – jakie są konieczne?

Rodzaj robót geotechnicznych koniecznych do zastosowania przy budowie magazynu zależy w znacznej mierze od lokalizacji. Niektóre grunty wymagają specjalnego przygotowania, by móc rozpocząć na nich prace budowlane. Tak jest w przypadku stawiania obiektów, chociażby w obszarze nasypów pochodzenia górniczego i hutniczego, do tego dochodzi jeszcze przeznaczenie takich hal, które głównie służą do przechowywania towarów wielkogabarytowych o znacznej wadze. Najczęściej stosowane roboty geotechniczne związane z budową magazynu to np. wzmocnienie podłoża, które zapobiegnie problemom z osiadaniem.

Koparka na budowie

Kolumny żwirowe i żwirowo-betonowe – kiedy warto zlecić?

W przypadku budowy magazynów istnieje możliwość zastosowania kolumn żwirowych i żwirowo-betonowych. Sprawdzają się one głównie w calu ograniczania osiadania fundamentu, zwiększenia sztywności i wytrzymałości podłoża, poprawienia nośności. Można stosować je także po to, by zmniejszyć głębokość posadowienia lub zwiększyć stateczność zboczy. Technologia ta nadaje się również do zagęszczania piasków i rekultywacji gruntów. Zastosowanie kolumn ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to uniwersalna metoda wzmacniania gruntu, jest ona ekonomiczna i można wykorzystywać ją na niemal wszystkich głębokościach. Oprócz tego jest przyjazna dla środowiska i nie emituje wysokich dźwięków.

Zagęszczanie impulsowe – jakie ma zalety?

W budowie hal magazynowych może okazać się konieczne zastosowanie zagęszczania impulsowego. Proces ten odbywa się za pomocą specjalnego młota hydraulicznego. Może być on wykorzystywany w przypadku gruntów niespoistych do głębokości 6 m. Celem zagęszczania impulsowego jest zwiększenie nośności podłoża i redukcja osiadania. Technologia ta, podobnie jak inne roboty geotechniczne, ma wiele zalet. Wśród nich wymienia się poprawę parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów i stosunkowo niskie koszty ich wzmocnienia. Zastosowanie zagęszczenia impulsowego daje też możliwość postawienia fundamentów posadowionych bezpośrednio zamiast głębokich.

Wybór niezbędnych prac geotechnicznych należy pozostawić specjalistom. Ocenią oni, co należy wykonać, żeby wzmocnić podłoże i zapewnić większe bezpieczeństwo powstającym magazynom. Warto wybrać do tego doświadczoną firmę, która od wielu lat sprawdza się jako wykonawca robót geotechnicznych i będzie wiedziała jakie rozwiązania, technologie, metody są odpowiednie do danych warunków gruntowych, technicznych itp.

Zebranie przy stole

Jak usprawnić proces utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie?

Proces utrzymania ruchu ma szczególne znaczenie w firmach produkcyjnych. Kiedy jakaś maszyna nie działa, pojawia się przestój, a czasami dochodzi do zatrzymania procesu produkcyjnego, co generuje straty. Wdrożenie odpowiednich systemów ma usprawnić utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie, minimalizując ryzyko awarii i zapewniając maksymalną efektywność maszyn. Jak więc poprawić proces utrzymania ruchu w firmie?

Czym jest utrzymanie ruchu?

Utrzymanie ruchu jest szczególnie istotne w firmach produkcyjnych. Ma ono na celu wykonywanie bieżących czynności, które zapewnią odpowiednią pracę maszyn i zmniejszą ryzyko awarii. Bardzo ważne jest również podjęcie działań prewencyjnych, by zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzenia. W zakresie usług utrzymania ruchu wymienia się między innymi usuwanie awarii, okresowe przeglądy, konserwacje, ocenę stanu technicznego urządzeń i usprawnienie procesu produkcji.

Metody usprawniające proces utrzymania ruchu

Kierownicy, liderzy oraz pracownicy produkcji mogą wziąć udział w kursach przygotowujących do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa w tym zakresie. Utrzymanie ruchu jest jednym z wielu zagadnień poruszanych na szkoleniach Constant Growth, na których omawiany jest system TPM.

Co to jest TPM?

TPM, czyli Total Productive Maintenance to jedna z metod lean management (koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, która powstała na bazie Systemu Produkcyjnego Toyoty). Celem TPM jest zapewnienie jak największej efektywności maszyn i urządzeń oraz wydłużenie okresu ich eksploatacji przez odpowiednią konserwację, przeglądy i działania prewencyjne. TPM można różnicować w dwóch obszarach – ludzi i maszyn.

TPM w kontekście pracowników

TPM w kontekście osób oznacza zwiększanie efektywności poprzez szkolenie pracowników odnośnie wiedzy o danych maszynach i możliwych awariach. System ten ma wzmocnić poczucie odpowiedzialności osób pracujących w przedsiębiorstwach, nauczyć interpretowania niespodziewanych sytuacji i podejmowania odpowiednich decyzji. Pracownicy powinni poznać dobrze maszyny i urządzenia, aby w porę móc zareagować. To może wyeliminować problemy w procesie utrzymania ruchu.

Zebranie przy stole

TPM w kontekście maszyn

Zakup nowych maszyn nie jest jedynym rozwiązaniem, które usprawni proces utrzymania ruchu. Przyczyni się to bowiem do zwiększenia kosztów. Lepiej więc skupić się na poprawie efektywności poprzez regularne przeglądy i serwisowanie.

Filary TPM

TPM opiera się na kilku filarach. Wśród nich wyróżnia się ciągłe doskonalenie, autonomiczne utrzymanie ruchu, planowe utrzymanie ruchu, szkolenia, wczesne planowanie utrzymania ruchu, utrzymanie jakości.

Wielkie straty wg TPM

W systemie TPM wymienia się kilka wielkich strat. Są to awarie, straty powstałe podczas przygotowań urządzeń do pracy, nastawienia i przezbrojenia, funkcjonowanie urządzeń na zwolnionych obrotach, bezczynność maszyn i małe przestoje, braki jakościowe. Miernikiem skuteczności działań TPM jest wskaźnik OEE, czyli Całkowita Efektywność Wyposażenia. Rezultaty OEE uzależnione są od takich parametrów jak dostępność, wydajność oraz jakość.

Chcą usprawnić proces utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie, warto zdecydować się na warsztaty oparte na systemie TPM. Uczestnicy takich szkoleń zyskają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną, którą będą mogli wykorzystać w firmie.

Widok na halę magazynową

Wynająć, wybudować czy kupić magazyn? Wady i zalety tych rozwiązań

Potrzebujesz magazynu, ale nie wiesz co się bardziej opłaca – wynajmowanie, wybudowanie czy zakup gotowego obiektu? Zapoznaj się z zaletami oraz wadami każdego z tych rozwiązań i zadecyduj, co będzie dla Ciebie najkorzystniejsze.

Czytaj dalej

Hala magazynowa

Otwarte, zamknięte, specjalne… Jakie są rodzaje magazynów?

Przedsiębiorcy czy klienci indywidualni, którzy myślą o wynajmie lub zakupie magazynów, często nie zdają sobie sprawy z tego, ile czynników należy wziąć pod uwagę podczas ich wyborze. Na początku jednak warto zdobyć informacje na temat rodzajów magazynów, ponieważ od tego zależy ich przeznaczenie oraz zastosowanie.

Czytaj dalej